СПРОЩЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

✅ Розроблено в січні-лютому 2020 року

✅ Запропоновано Президенту 19 березня 2021


1
СТАН СПРАВ СЬОГОДНІ

2
КАДРОВА БЮРОКРАТІЯ

3
СПРОЩЕНИЙ ПОРЯДОК РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

4
СВІТОВИЙ ДОСВІД
Можливість звільнення працівника керівного рівня за ініціативою роботодавця з виплатою компенсації є у Японії, Франції, Іспанії. Наприклад, у Іспанії працівник повинен бути повідомлений про звільнення не менше, ніж за 3 міс., в іншому випадку він має право отримати компенсаційну виплату.
Трудове законодавство США, Іспанії, Японії, Швейцарії не передбачає компенсації понаднормових для працівників керівного рівня.
Франція: для керівників робочий час може розраховуватися у днях, а не погодинно. Колективний договір може передбачати спец. умови (наприклад, максим. робочий час 12 год., максим. щотижневий робочий час у 46 год).
У США та Японії відносини між окремими категоріями співробітників (керівників, директорів та менеджерів високого рівня) та роботодавцем регулюються спеціальними режимами.
Робота працівників у вихідні та святкові дні регулюється за домовленістю з роботодавцем (Японія).

5
ГАРАНТІЇ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ДОГОВІРНОГО РЕЖИМУ

6
ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ДОГОВІРНИЙ РЕЖИМ
Трудовий договір може бути безстроковим та строковим. Необхідність укладення строкового договору визначається виключно за домовленістю сторін
Інформація про умови праці, наявність/відсутність на робочому місці працівника небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах, правила трудового розпорядку зазначаються у самому договорі
Спосіб будь-яких повідомлень працівника роботодавцем визначається за їх взаємною домовленістю та може бути як письмово так і в електронній формі
Звільнення від необхідності ведення значної частини кадрової документації, оскільки більшість відповідних питань буде врегульована трудовим договором
Строки та періодичність виплати заробітної плати – визначаються у договорі, але не рідше одного разу на місяць
Можливість залучення працівника до надурочної роботи, до роботи у вихідні та святкові дні, до роботи у нічний час визначається за домовленістю сторін у договорі, але при цьому оплата не може бути меншою, ніж визначено законодавством
Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) перерви а також триваліть щоденної роботи (зміни) встановлюється безпосередньо у трудовому договорі/контракті або правилами внутрішнього трудового розпорядку
Для обліку робочого часу пропонується використовувати не робочий день (8 годин), а робочий тиждень (до 40 годин), робочі дні і час роботи в рамках якого можуть розподілятися нерівномірно
Конкретний період, тривалість, черговість та перенесення щорічних відпусток
визначаються у трудовому договорі/контракті, але не може бути меншим, ніж визначено законодавством
Роботодавець має право з власної ініціативи розірвати трудовий договір з працівником, із виплатою компенсації, у розмірі не меншому, ніж гарантований законодавством

7
РЕЗУЛЬТАТИ СПРОЩЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН